• prostnica 1:1 na mikrosilnik
  • bez podświetlenia
  • wewnętrzne chłodzenie
  • pojedynczy aerosol