• kątnica 1:5 na mikrosilnik
  • bez podświetlenia
  • wewnętrzne chłodzenie
  • poczwórny aerosol
  • łoż. ceramiczne
  • max 200 000 obr./min.