Sulaiman Kraiz, M.D.

Biografia:

Twórca modeli stołków zgodnie ze zdobytą wiedzą i najnowszymi zasadami ergonomicznego siedzenia. Również sprawuje funkcję ostatecznego nadzoru produktów.

W 1996 uzyskał dyplom ukończenia studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W 2000 r. zdobył tytuł Specjalisty w Ortopedii i Traumatologii I stopnia w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W 2003 r. zdobył tytuł Specjalisty w Ortopedii i Traumatologii II stopnia w Klinice Ortopedii Dziecięcej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W 2015 r. zdobył tytuł Specjalisty w Rehabilitacji Medycznej w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Ma ukończone dziesiątki kursów w kraju i za granicą w zakresie Ortopedii i Rehabilitacji, w tym związanych z leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa i jego chirurgią.

Od 1998 r. jako współwłaściciel znanej firmy Medi Koll na rynku stomatologicznym, pozostaje w stałym kontakcie ze stomatologami, również w swojej praktyce ortopedycznej jako pacjentami. rozwijał swoją wiedzę na temat zapotrzebowania tej grupy zawodowej w pomocniczy sprzęt do ergonomicznej pracy.

Biuro:

ul. Bukowska 61 60-567 Poznań

Telefon kontaktowy:

61 847 88 10 / 61 847 85 89

Email:

drkraiz@ergonomicstools.com.pl