• najmniejsza kątnica turbinowa z podświetleniem
  • na szybkozłączkę NSK (PTL-CL)