zbudowany z twardej gumy z możliwością rozdzielenia szczęki od żuchwy, 28 zdejmowalnych zębów pokazowych

gł.60mm, szer. 75mm, wys. 70mm