• kątnica 1:1 na mikrosilnik
  • z podświetleniem
  • pojedynczy aerosol