• kątnica 4:1 na mikrosilnik
  • bez podświetlenia
  • pojedynczy aerosol