• kątnica tytanowa na mikrosilnik z przełożeniem 1:5
  • pojedynczy aerosol