• kątnica 4:1 na mikrosilnik
  • bez podświetlenia
  • wewnętrzne chłodzenie
  • pojedynczy aerosol
  • max 40 000 obr./min.