• główka do Endo-Mate
  • do podłączenia do endometru
  • na przycisk