• kątnica 10:1 na mikrosilnik
  • bez podświetlenia
  • pojedynczy aerosol