• kątnica 16:1 na mikrosilnik
  • z podświetleniem
  • pojedynczy aerosol