• kątnica 16:1 na mikrosilnik
  • bez podświetlenia
  • pojedynczy aerosol